ElementS by VASKO

Talismans and Charms, Amulets – почти едно и също или е?

https://www.youtube.com_VaskoV.Ivanov

F2_Urban_Talisman

Facebook_F2minerAlls_Urban_Talisman

Скъпоценни, полу-скъпоценни, скали, камъни, кристали, минерали, скали

Видове енергии в талисманите – Creator Talisman, Enchanter Talisman, Accord Talisman, Lightener Talisman, Increaser Talisman, Refine Talisman, Hunter Talisman, Reflector Talisman, Hardener Talisman, Changer Talisman, Vitaliser Talisman, Blending Talisman, Joiner Talisman, Balancer Talisman, Shield Talisman, Keeper Talisman, Armor Talisman, Remedy Talisman, Stabilizer Talisman

 

 

 

Талисман за Усъвършенстване и Пречистване (Oчистващи кристали) – естествените елементи на природата.

Мощен талисман за постигане на духовен растеж, за служене на другите, за радост и подкрепа. Помага ви да бъдете защитаващи, верни и щедри.

Пречистващите талисмана са всички кристали, които са съставени от един елемент. Всичко на тази планета е съставено от елементи. Те са градивни елементи на материята. Тъй като те се комбинират с други елементи за образуване на съединения, повечето елементи не се срещат в чисто състояние. Злато, сребро, въглерод, сяра и мед са най-често срещаните елементи в чисто състояние. Използването на естествения елемент на кристалите включва насърчаване на честността, изграждане на вяра, работа за мир, радост на другите, поддържане на благотворителност, смирение, постигане на духовен растеж, изграждане на добродетели като търпение и смелост и защита на невинността. Чистите мотиви се съгласуват с чистата елементарна сила на очистителите. Очистителите обикновено не образуват прозрачни скъпоценни камъни. Забележителното изключение е въглеродът, който, както знаем, формира в диамант при подходящи условия. Злато, сребро, мед и сяра се намират в различни форми от малки кристали до изкривени тънки плочи. Медта често се образува в тънки листа, които работят около други скали в природата. Тези листове могат да бъдат доста привлекателни и могат да бъдат използвани като мощни талисмани, защото тяхната красота отразява чистотата на тяхната сила. Злато и среброто често се срещат като малки частици, които са особено подходящи за много приложения. Красотата и силата на кристалното злато и сребро трябва да се преживее, за да се повярва. Дори и малко златно зрънце, малък диамантен кристал, парче от естествена сребърна тел или малък сегмент от естествена сяра може да послужи като мощна помощ в твоите търсения, за да останете верен на партньор или идеал. Те могат да ви помогнат да се посветите на достойна цел в помощ на другите, или да споделите своето време и притежания в подкрепа на нуждите на другите. Кристали, които ни помагат да изпълняваме задачи с висока цел.

Refine Talisman – The Natural Elements Powerful talisman to achieve spiritual growth, to serve others and give them joy and support. Helps you to be protective, faithful and generous.

Antimony, Ballas, Black Diamond, Black lead, Copper, Copper blooms, Diamond, Gold, Graphite, Iron, Platinum, Solver, Sulfur, Silver, Shungite, Bismuth,  Carbon, Silver Ore.

Refine Talisman are all crystals that are composed of but a single element.

Рефлектор талисмани

Сулфиди. Мощен талисман, който да ви помогне да разберете кой сте. Рефлекторите показват кой всъщност си, разкривайки какво е скрито в теб. Познайте себе си и направете усилия, ако искате да се промените.

Рефлекторно – огледални кристали – Самопомощ

Отражателите са кристали и минерали, които се намират в класа на минералите, наречени сулфиди. Тези минерали се образуват от сяра или по-точно от сероводород. Те обикновено са вулканични. Те обикновено са непрозрачни и имат метален блясък или блясък към тях. Тази огледална повърхност е външно проявление на силата на тези талисмани, за да отразява това, което обикновено е скрито. Тези кристали са отлични помощни средства при познаването на себе си, тъй като те помагат да се разкрият неща, които съзнателно не сте осъзнали. Те ви отразяват така, каквито сте, а не както обикновено се виждате. Те разкриват това, което е скрито. Те помагат да се премахнат претенциите, да се разкрият истини и да ви дадат възможност да виждате нещата такива, каквито са в действителност. Те ви помагат да избегнете измама от външността. Те правят добри камъни на истинността. В обръщение наистина има малко. Те са относително неизвестни, с изключение на пирит, галенит, сфалерит, халкопирит и цинобър. Рефлекторът е особено полезен като кристал за самопомощ. Често първата стъпка в самоусъвършенстването е да разберете как сте стигнали до мястото, където се намирате. Трябва да научим за себе си, преди да можем да направим значима промяна. Рефлекторните кристали са идеално пригодени да ви помогнат с вашите усилия да осъзнаете себе си и вашите желания по-добре. Те правят отлични кристали за медитация. Кристали, които ни помагат да видим това, което е скрито от нас.

Reflector Talisman

Powerful talisman to help you understand who you are. Reflectors show who you really are, revealing which is hidden in you. Know yourself and make effort if you want to change.

Acanthite, Argentite, Arsenopyrite, Berthierite, Binnite, Blackjack. Blende, Bornite, Boulangerite, Bournonite, Bravoite, Breithauptite, Cervantite, Chloanthite, Cinnabar, Cobaltite, Cog Wheel Ore, Copper Nickel, Dark Ruby Silver, Enargite, Fool`s Gold, Galena, Gersdorffite, Hauerite, Iron Pyrite, Jamesonite, Light Ruby Silver, Marcasite, Niccolite, Nickeline, Opriment, Peackok Copper \ Ore, Polybasite, Proustite, Pyrargyrite, Pyrite, Pyrite Dollars \ Suns, Pyrrhotite, Realgar, Skutterudite, Sphalerite, Stephanite, Stibnite, Tennantite, Tetrahedrite, Covellite, Cleiophane

Reflector Crystals – Self help

Осветяващ Талисман

Облекчете живота си, започнете нов живот във всекидневния живот, в работата и дома.

Осветяващ Талисман ще ви помогне да видите добрите неща в живота, те ще ви дадат повече цвят. Ще видите по-светло бъдеще. Нов свеж поглед върху живота и любовта около вас. Този талисман ще ви освежи. Осветителят са кристали, които се образуват в халогенидния минерален клас. Те се образуват от действието на флуороводородна или солна киселина. Когато тези химикали влязат в контакт с метали, те образуват кристали, които често са много ярко оцветени, сред най-ярките от минералното царство. Тези кристали и минерали, като халит и флуорит, са ценени за тяхната способност да изведат красотата в нещо. Кристалите Осветител са особено полезни за усилване на усилията, които се фокусират върху чувствените аспекти на живота, в които някой аспект е станал скучен, опетнен или мръсен. Дългогодишната връзка може да се превърне в застояла и да стане скучна с повторение или пренебрежение. Кристалът на осветителя може да помогне да се съсредоточат усилията, за да направят старите нови, да добавят блясък, където е имало патина на пренебрегване и да се полират уменията, способностите и подходите към живота и любовта. Използването на Осветителят трябва сериозно да се разглежда от мнозина, търсещи кристал за желания за по-светло бъдеще по някакъв начин. Осветителят са много утилитарни кристали. Те са кристали с общо предназначение. Тяхната употреба не е особено ограничена, както и употребата на много от другите кристали. Например, някой, който иска просто да подобри живота си и да има по-светло бъдеще, може да започне с Осветител. Използването на такава, която има структурата на енергията на кристалите с подобрение, като флуорит, би била идеална за общо желание просто да има по-добър живот по някакъв неуточнен начин. Осветителят също така има специфична полза да ни помогне да видите най-добрия живот, който може да предложи. Твърде често се фокусираме върху проблемите, страданията и болестите. Животът наистина е голямо приключение и тази планета наистина е прекрасно място. Понякога се нуждаем от помощ, за да разпознаем добрите неща, които имаме и наистина да ги оценим. Осветителят е подходящ и е на наше разположение. Те придават цвят и жар на живота и му придават смисъл. Кристали, които изваждат красотата на живота.

Lightener Talisman – 

Lighten your life, Make a fresh start in every day life, in work and home.

Fluorite, Atacamite, Boleite, Diaboleite, Halite, Sal Ammoniac, Sylvine, Sylvite, Thomsenolite.

Lighten talisman will help you to see the good things in life, they will give you more colour. You will see brighter future. New fresh look on life and love around you. This talisman will refresh you.

Промeнящ Талисман

Кристали, които ни помагат да променим живота, ситуациите и бъдещето си.

Тонизиращият талисман ще ви помогне във всеки аспект от живота ви. Работа, здраве, връзки, учене. Тонизиращият талисман ще ви даде подкрепа във всяко усилие да промените живота си. Променяйте себе си, превърнете се в по-добро и ще откриете по-щастлив живот. Кристали за промяна. Кристалите и минералите на промяната са оксиди, които се образуват, тъй като по-малко стабилните химични състави стават по-стабилни, когато влязат в контакт с кислорода. Правомощията на тези камъни и кристали са легендарни. Рубините и сапфирите са добре познати примери на кристали от този клас. „Промяната“ е изключително важен клас кристали. Усилията за промяна на нашите ситуации, нашите перспективи, нашето здраве, нашите взаимоотношения, нашата визия и себе си могат да бъдат засилени с помощта на Талисман за промяна. Трансформацията е ключова дума при употреба на кристална енергия. Много човешки дейности са насочени към превръщането на себе си в нещо по-желано, по-трудоспособно, по-щастливо или по-способно. Много хора търсят по-добър живот и знаят, че да се променят е необходима първа стъпка. Някои примери за употребата на „Промяна“ талисман включват подпомагане в усилията за разработване на нови способности като учене на танци, говорене на нов език, укрепване, превръщане в по-добър съпруг или дете, замяна на лоши навици и подобряване на нашето разположение. Трансформацията е ключова промяна на много от усилията ни да подобрим живота си. Чрез трансформиране на себе си можем да трансформираме живота си. Най-известният трансформатор е кварц и има широко приложение. Това са усилия, които се стремят да превърнат болестното състояние в здравословно състояние. Кварцът е кристал на „Търсещ“ Талисман със земната сила на „Промяната“. Успехът му в лечебните изкуства се дължи на комбинацията от кристална енергийна матрица и нейната земна сила за трансформиране.

Changer Talisman – Crystals that help us change our lives, situations, and future. Changer talisman will help you in every aspect of your live. Work, health, relationships, study. Changer talisman will give you support in every effort to change your life. Change yourself, transform for better and will discover happier life.

Changer Crystals – Tiger’s Eye, Chestnut Jasper, Yellow Opal, Pink Opal, Petrified Wood, Rutilated Quartz, Chevron Amethyst, Arizona Landscape Opal, Smoky Quartz Crystal – Feldspars, Clear Quartz Egg, Aqua Aura Quartz Crystal, Lemurian Crystal, Zebradorite, Brandberg Quartz, Smoky Citrine, Lemurian Seed Crystal, Agate Aura, Angel Aura Quartz, Fire Quartz, Leopard Skin, Dalmatian Jasper, Ruby and Zoisite, Rainbow Obsidian, Stromatolite, Yellow Jasper, Silver Banded Agate, Ruby, Picture Jasper, Sapphire, Fairy Wand, Ascendancy Quartz, Peanut Wood, Electric Blue Wintergreen Aura Quartz Stone, Atlantean Record Keeper, Herkimer Diamond, Rose Aura Quartz, Stichtite, Orbicular Jasper, Cats Eye Moonstone – Feldspars, Opal Flower, Qigong „Heart and Spirit“ Quartz, Dendritic Quartz, Marra Mimba Jasper, Moss Agate, Tangerine Agate, Montana Agate, Morrisonite Jasper, Strawberry Rutilated Quartz, Owyhee Jasper, Tiger Iron, Blue Lace Agate, Botswana Agate, Rose Quartz, Red Tiger’s Eye, Blue Tiger’s Eye, Red Quartz, Samadhi Quartz, Super Seven Crystal, Pink Himalayan Samadhi Empathic Warrior Quartz, Blue Agate, Himalayan Clear Quartz, Hourglass Amethyst, Beta Quartz, Black Onyx, Red Banded Jasper, Rainbow Quartz, Onyx Snake, Que-Sera, Kambaba Jasper, Chestnut Jasper, Verdite Jasper, Moon Quartz, Goldstone Medium, Merlinite, Brecciated Jasper, Sci-Fi Jasper, Leopard Skin, South African Jasper, Ankara Stick Agate, Isis Quartz, Included Quartz, Snowflake Obsidian, Ruby in Fuschite, Ruby in Kyanite, Crystal Ruby, Carnelian, Desert Jasper, Metamorphosis Quartz, Shiva Lingam Stone,Blue Quartz , Pink Aventurine, Mixed Quartz, Hawk’s Eye, Verdite Jasper, Pietersite, Wulfenite, Oregon Agate, Plume Agate, Hematite, Orange Agate, Polychrome Jasper, Actinolite Crystal, Dendritic Quartz, Nepal Isis Quartz, Mahogany Obsidian, Nepal Quartz, Ammonite Snail, Stromatolite, Kunzite, Sea Jasper, Golden Quartz, Emerald, Mookaite, Prasiolite, Citrine, Apache Tears, Crazy Lace Agate, Blue Chalcedony, Pink Botswana Agate, Ruby in Matrix, Black Agate, Ethiopian Opal, Fire Moonstone, Bumble Bee, Cats Eye, Rutilated Quartz, Tiffany Stone, Dendritic Agate, Noreena Jasper, Welo Opal, Biggs Jasper, Morrisonite Jasper, Blue Onyx, Titanium Aura Quartz, Ocean Jasper, Pink Jasper, Golden Quartz, Red Quart, Dream Stone, Chrysoprase, White Plume Agate, Specular Hematite, Biggs Jasper, Green Goldstone, Minnesota Pipestone, Tanzanite, Tabasco, Lightning Ridge Opal, Pakistan Quartz, Dream Stone, Eye of Shiva, Alexandrite, Agatized coral, Agate jasper, Amberine, Anatase, Aventurine, Azeztulite, Azurlite, Basanite, Basinite, Bayanite, Bi-color Sapphire, Binghamite, Bird of Paradise, Black Skin Agate, Black Zebra Agate, Blood Agate, Blood Jasper, Bloodstone, Lace agate, Mist chalcedony, Mountain Picture Jasper, Sapphire, Spinel, Star Sapphire, Bog Iron Ore, Boracite, Borax, Botstwana, Brazil Agate, Breccia, Brookite, California Moonstone – Feldspars, Cambay, Canary Stone, Cornelian,  Onyx, Cassiterite, Catalinaite, Cat`s Eye, Caviar Agate, Ceragate, Chalcotrichite, Chapagne Citrine, Chapinite, Chinese Opal, Chtysojasper, Chrysoprase, Cinnabar Matrix, Columbite, Corondrum, Creolite, Cuprite, Cuyunite, Cymophane, Dallasite, Dalmatian Jasper, Damsonite, Demion, Depalite, Deschuters, Dumortierite Quartz, Edinite, Eldoradoite, Ezteri, Franklinite, Ametrine, Actinolite. Rubies and sapphires are well known examples of Changer crystals from this class

 

Създател – Изграждащ Талисман

Карбонатите от клас V на природата

Много мощен талисман, когато искате да построите или възстановите нещо. Талисманът Създател е за хора, които работят както с ръце, така и с ум. Започнете сега и този талисман ще ви даде енергията да изпълните всичките си мечти.

Кристалите, които ни помагат да изградим лоша среда в По-добра.

Кристалите на Създателя са карбонати – минерали, които рядко са в крайните си форми, а по-скоро в преходно състояние. Класът включва и нитрати и борати, които са сходни по химия и земна сила.

Азурит, малахит, доломит и родохрозит са „Създател“ Талисман – Творец. Тези минерали са подобни на използваните трансформатори. Разликата е, че „Изграждащ Талисман“ са по-полезни, когато началното състояние не е нежелателно. Трансформаторите са по-фокусирани върху промяната на нежелана ситуация в такава, която е по-желателна. Изграждащ Талисман се използват, когато няма нищо особено в сегашната ситуация, но желанието е да се изгради нещо ново, което може някак да има стойност в нашето бъдеще. Те помагат в усилията за развитие, в усвояването на нови умения и знания и в изграждането на нови взаимоотношения. Създателят е отличен в приложения, в които трябва да се направи нещо ново от нещо старо. Дърводелците, каменните работници, художниците, художниците и другите, които участват в творческите изкуства, се възползват от този вид кристали. Кристалите на „Създателя“ могат да помогнат на художниците и занаятчиите да се съсредоточат върху артистичните резултати, които се опитват да постигнат. Много приложения на кристали се фокусират върху усилията за постигане на желана цел. Намирането на истинската ни любов, получаването на идеалния дом или финансово обезпеченото пенсиониране са всички мечти, които изискват много внимание и енергия за постигане. Кристалите на „Създателя“ са перфектни помощници за такива усилия.

Creator TalismanCarbonates. Very powerful talisman when you want to build or rebuild. Creator talisman is for people who work with hands as well as mind. Тhis talisman will give you nessecery energy to acomplish all your dreams. Azurite, Vanadinite, Orange calcite, Red jasper, Malachite, Fire Quartz, Petalite, Honey Calcite, Azurite and Malachite, White Calcite, Elestial Calcite, Dragon Tooth Crystal, Azurite Sun, Milpillas Azurite, Stichtite, Tangerine Agate, Vivianite, Moss Agate, Montana Agate, Chrysanthemum Stone, Apophyllite, Pink Mangano Calcite, Orange Calcite, Red Malachite, Sci-Fi Jasper, Ankara Stick Agate, Red Coral, Aragonite, Septarian, Wulfenite, Rhodochrosite, Orange Agate, Pearls, Blue Calcite, Mookaite, Red Horn Coral, Snakeskin Agate, K2, Fire Agate, Cobalt Calcite, Tabasco, Minesota pipestone, Thunderegg, White Plume Agate, Banded Jasper, Chiastolite, Stichtite. Crystals that help us build up a better environment.

Талисман „Укрепване“ – „Подсилващ“

Когато се нуждаете от помощ, се нуждаете от Талисман „Втвърдител“. Талисман за пробуждане, растеж, съпротива, постоянство, ентусиазъм и сила. Талисман „Втвърдител“ ще ви държи в правилния път. Кристали, които помагат да се държи негативната енергия на далеч. Кристалите на втвърдителя са тези, които се образуват в клас Островни силикати. Те се образуват, когато тетраедрите на силикатни форми образуват между металните йони на съединението. Този клас минерали образува много компактни материали, които са здрави, устойчиви и неподатливи. Кристалите на втвърдителя ще ви осигурят енергия, за да устоите на изкушенията и да устоите на отвличанията от вашите цели. Гранатите са най-добре познатите на укрепващите талисмани и те са най-добрите кристали, които ви помагат в усилията ви да останете на курса и да не бъдете поклащани от външни сили. Интересно е, че толкова много гранати са в нюанси на червено. Червената част на Талисманеното колело на цветовете на влиянието се занимава както с физическа, така и с интелектуална сила. Гранати като пиропи, алмандин и смеси от тези минерали имат както химическа сила на земята, така и червеникави цветови лъчи на сила. Гранатите са най-мощните кристали на ентусиазъм, сила и съпротива поради това сближаване на цветния лъч и химическата земна сила. Зелените гранати като дементоид, гросулар и цаворит комбинират земната сила на Укрепване с цветните лъчи на растежа, пробуждането и постоянството, като ви дават отлични кристали за увеличаване на ентусиазмът и силата във вашия физически и духовен живот. Кристалите за укрепване често се използват във връзка с други кристали, когато се желаят нови положителни промени, но все още преобладават негативните влияния. Отказването от лош навик (пушене, преяждане, спорене с близки, пиене и т.н.) е трудно. Гранат или друг кристал за укрепване може да ви помогне да се отблъснете от примамката на разрушителното поведение. Друг кристал обикновено е необходим, за да се съсредоточат и усилят усилията ви да заместите лошите навици с по-позитивни, желани действия. Обикновено добрият успех се открива чрез комбиниране на използването за укрепване – „Втвърдител“ с кристал на „Създател“ като малахит, азурит или родохрозит.

Hardener Talisman – When you need help you need Hardener talisman. Talisman for awakening, growth, resistence, perserverance, vigor, strength. Hardener talisman will keep you in the right track. Spessartite Garnet, Silver Topaz, Peridot, Topaz, Poldervaartite, Dumortierite, Blue Kyanite, Almandine Garnet, Small Transvaal Jade, Scapolite, Phenakite. Crystals that help keep negative energy away

 

Смесващ – Обединяващ Талисман

Ръководител на семейството, ръководител на дружество или политик, ако искате да съберете семейство, приятели и колеги, ако искате да осигурите добри отношения, които работят добре, тогава трябва да имате талисман на Смесване и Обединяване. Това е правилният талисман, който да държи близките ви хора единни и щастливи. Унакит – розов ортоклаз фелдшпат и епидот, хемиморфит калцит, рутилизиран червен епидот, епидот, танзанит, везувианит – идокраз, пумлелите, зоизит, скаполит, фенакит. Кристали, които обединяват хората и семействата. Наричани от група силикати в научен смисъл, Обединилите съдържат силикатни молекули, свързани в двойки или малки групи. Унифициращите енергии като танзанит и зоизит са най-често срещаните минерали с кристална употреба. Основните елементарни сили на сдвояването правят тези особено ценни кристали за фокусиране на енергията върху отношенията между двама души или в рамките на семейството. Ако имате силна връзка, която искате да гарантирате, продължава да успее да изпълни живота си, танзанит или друг „Обединител“ е отличен източник на енергия, която трябва да се съсредоточи. Също така ще усили усилията ви да се свържете с другия човек. Много приложения на кристали са фокусирани върху взаимоотношенията с един човек или в семейството. Усилията за запазване на единството в партньорство или семейни групи винаги могат да използват малко помощ. „Обединител“ са правилните кристали, които ни помагат да поддържаме хората заедно и щастливи. „Обединител“ също са важни кристали за усилията на общността. Ако сте лидер на малка група и се стремите да гарантирате, че тя работи добре заедно, постигате целите си и продължава да бъде ефективна, „Обединител“ ще ви бъде от голяма полза. „Обединител“ са много полезни за усилията, които изискват привикване към лоялност или вярност. Политическите усилия са особено полезни от използването на „Унификатор“ – „Обединител“. „Обединител“ са доста необичайни и рядко срещани, но си струва да се търси. Везувианите и помпелитеите не са твърде редки и трябва да бъдат внимателно обмислени за кристали, в аитуации в които има нужда от единство на малка група или семейство. Blending Talisman – Silicates. Head of family, head of company or politician, if you wish to gather family, friends and colleagues together, if you wish to ensure good relationships which work well, then you need Blend talisman. Unakite – pink orthoclase feldspar and Epidote, Hemimorphite Calcite, Rutilated Red Epidote, Epidote, Tanzanite, Vesuvianite – Idocrase, Pumpellyite, Zoisite, Scapolite, Phenakite. Crystals that bring people and families together. The Blending are fairly uncommon and rare, but worth seeking out.

 

Съединяващ“ Талисман Силикати

Ако желаете да организирате хората да работят заедно, ако желаете вашите договори да се движат добре, ако сте човек, който търси в дългосрочен план, талисманът Joiner е подходяща енергия за вас. Кристали, които насърчават дългосрочни взаимоотношения. „Съединяващ“ се наричат от учените листни силикати. Тези кристали се образуват, когато силикатни тетраедри се свързват в листове, произвеждайки много кохезионни минерали. Те са много трудни за рязане. „Съединяващ“ са изключителни кристали, които трябва да се използват, когато е необходимо да се създаде нещо, което е здраво свързано. Както лепилото свързва дървени дъски заедно, „Съединяващ“ кристали са полезни за затвърждаване на отношения и споразумения. Те помагат да се държат заедно. Serpentine е най-известният пример. Биотитът и лепидолитът са по-малко известни, но те са мощни кристали от този клас. „Съединяващите“ кристали са особено подходящи за усилия, които включват постигане на консенсус, изработване на трудности, причинени от различни гледни точки, и преговори. Силата на „Съединяващ“ е да помогне на хората да работят заедно. Те ви помагат да формирате отношения, които се подобряват с възрастта. „Съединяващ“ помага да се изработят договори в дългосрочен план, като се гарантира, че те се основават на ясни разбирания и че всяка страна е бенефициент на договора. Те помагат на семействата, общностите и организациите заедно. Те имат власт, която е подобна на тази на „Обединител“, но те са по-фокусирани върху запечатването на не-семейни отношения, отколкото на „Съединяващ“. Joiner Talisman if you wish to organize people to work together, if you wish your contracts to move well, if you are person looking in long term, than Joiner talisman is right energy for you. Lepidolite, Petalite, Prehnite, Lithium Quartz, Cavansite, Rose Mica, Seraphinite, Apophyllite, Chlorite, Atlantisite, Serpentine, Biotite, Scapolite, Phenakite. Crystals that promote long-term relationships.

 

 

Витализиращ Талисман

Вие си поставяте целта, знаете какво искате и знаете как да го постигнете. Знаете каква е целта. Сега имате нужда от талисман на Vitaliser, за да поддържате енергийното си ниво достатъчно високо и да се фокусирате върху разработването и завършването на търсенето. Кристали, които канализират и абсорбират енергия. Този клас минерали и кристали, наречени пръстени силикати от учени, има кристални решетки, които съдържат от три до дванадесет пръстена от силикатни тетраедри. Възможни са две основни структури които може да се получат. Първата е стълбова структура, която е фантастична проводна мрежа, а втората е гъвкава структура, която ефективно поглъща мощност насочена към нея. Кристалите на стълбовата структура са предимно прозрачни; гъвкавите са най-вече непрозрачни, както бихте очаквали. Берилите, като аквамарин и изумруд, са от първи тип; суглилит и хризоколла са кристали от втори тип. Проводящите Vitaliser са кристали, които могат да ви помогнат в много усилия, за да спечелите това, което търсите, да подобрите живота си, да защитите това, което цените и да ви защити от нежеланите елементи на живота на Земята. Например, берилите, като изумруда и аквамарина, са мощни Ловци, базирани на техните кристални енергийни матрици. Комбинирането на тази енергия с тяхната земна сила като Витализатор прави тези минерали идеални кристали за фокусиране и усилване на Универсалната жизнена сила и вашата енергия за осъществяване на вашите търсения. Всеки се уморява и обезсърчава от време на време. Проводящите Vitaliser са добър антидот, който ни позволява да поддържаме нашето ниво на енергия и усилията ни да са фокусирани. Абсорберът Vitaliser, подобно на Sugilite и Chrysocolla, са предимно непрозрачни и функционират по-скоро като батерии. Те могат да служат за увеличаване на енергията ви по време на периоди, когато не сте на своя връх. Зеленият цветен лъч, излъчван от Chrysocolla, например, усилва и усилва силата на енергията на Земята за растеж и развитие.

Vitaliser Talisman – You set your goal, you know what you want and you know how to achieve it. Crystals that channel and absorb energy. Lolite, Tourmaline, Aquamarine, Axinite, Heliodor, Morganite, Eudialyte, Rhodonite, Sugilite, Dumortierite, Chrysocolla, Brandberg, Dioptase, Emerald, Cats Eye Aquamarine, Malachite, and Azurite, Beryls, Scapolite, Phenakite, Huaron Quartz, Grandidierite

Hunter + Vitaliser

Ловец Талисман –От хексагоналната кристална система.

Откривател, студент или просто авантюрист, всички ние се нуждаем от ново начало и нови цели. Когато сте готови за открития и нов живот, имате нужда от талисман ловец. Ловец талисман ще умножи усилията ви за това, което търсите. Гледай, преследвай и ще намериш. Талисманът на Ловец е много полезен с нови начинания и начинания. Всички ние се нуждаем от ново начало и нов живот. Ловец талисманът ще ви помогне да разберете новите начинания, за които търсите. Ловец ви помага да намерите това, което желаете, но все още нямате. Хънтър са минерали, които се образуват в хексагоналната кристална система. Тези минерали се образуват с техните молекули, разположени в триъгълни структури, най-простата форма на природата, която прилича на стрела. Минералите на хексагоналната кристална система често образуват кристали с външна форма, които отразяват вътрешното им разположение; като стрелка или показалка. С това подравняване на видимата външна структура и вътрешното, осигуряващо насоки и фокус, тези кристали и минерали са мощни помощни средства, когато желаем да придобием това, което още не притежаваме. Енергийната структура на тези кристали ще фокусира и умножи вашите желания и усилия, за да посочи път към това, което търсите. Ловец са мощни, многобройни и много полезни кристали, които ще ви помогнат да постигнете успешно ново усилие. Кристалите Ловец ви помагат да откриете нови възможности и да постигнете нови цели. Това са пресните стартови кристали; кристалите на новите начала и нови открития. Това са кристалите на учения, авантюриста, ловеца, странника и изследователя. Те са и кристалите на ученика и изследователя. Кристалите на Ловец са указатели, режисьори и компаси. Те ви помагат да подравните чувствата си за ново начало в мисли, които са насочени към откриването. Тези мисли водят до действия, които водят до откриването на нови подходи, нови ъгли и нови начинания, които търсите. Тези действия, тъй като те стават навици, се развиват в нов живот. Кристалите на Ловец са може би най-популярният вид кристал. Когато имате нужда от помощ, за да откриете нови взаимоотношения, нова любов, нови способности, нови преживявания или нови начини на живот, търсещите ви дават необходимата способност да фокусирате и разширите способностите си да търсите новите елементи, които желаете. Ловец съдържа кристалната енергийна структура, която подравнява естествената енергия на кристала с естествената сила на човешкия ум, за да намери пътя към нови хоризонти и нови възможности. Като бележка, някои минерални текстове разделят тригоналната система, но съвременните системи я поставят като подсистема на шестоъгълника. И двете са Търсачи, чиито молекули са подредени в триъгълници

Hunter Talisman, Explorer, student or just adventurer all we need a new beginnings. Tiger’s Eye, Chestnut Jasper, Petrified Wood, Rutilated Quartz, Black Chevron Amethyst, Vanadinite, Brown and White Calcite, Clear Quartz, Aqua Aura Quartz, Angel Aura Quartz, Golden Aura Quartz, Tangerine Aura Quartz, Apple Aura Quartz, Indigo Aura Quartz, Ruby Aura Quartz, Cranberry Aura Quartz, Rose Aura Quartz, Electric Blue Wintergreen Aura Quartz, Agate Aura Stone, Lemurian Crystal, Brandberg Amethyst, Zebradorite, Smoky Citrine, Tourmaline, Orange Calcite, Red Jasper, Prasiolite Quartz, Leopard Skin, Peacock Ore, Petalite, Dalmatian, Rainbow Obsidian, Stromatolite, Honey Calcite, Yellow Jasper, Turritella Agate, Silver Banded Agate, Ruby, Picture Jasper, Pink Tourmaline, Sapphire, Turritella Agate, Orthocera, Chrysoprase, Fairy Wand, Dioptase Crystal, White Calcite, Herkimer Diamond, Blue Lace Agate, Ascendancy Quartz, Peanut Wood, Dragon Tooth, Cacoxenite, Atlantean Record Keeper, Morganite, Aquamarine, Stichtite, Orbicular Jasper, Blue Chalcedony, Cats Eye Moonstone, Metamorphosis Quartz, Dendritic Quartz, Marra Mimba Jasper, Morrisonite Jasper, Tangerine Agate, Eudialyte, Montana Agate, Abalone Shell, Strawberry Rutilated, Seraphinite, Rose Quartz, Botswana Agate, Arsenopyrite, Agatized Coral, Rainbow Quartz Crystal, Chrysanthemum Stone, Sphalerite, Super Seven, Apophyllite, Samadhi Quartz, Twilight Mountain Amethyst, Pyrite, Black Onyx, Trolleite, Pink Mangano Calcite, Red Banded Jasper, Onyx Snake, Que-Sera, Chestnut Jasper, Bruno Jasper L, Silver Pyrite, Merlinite, Brecciated Jasper, Sci-Fi Jasper, Amber, Ankara Stick Agate, Strawberry Quartz, Coprolite, Zircon, Pink Aventurine, Verdite Jasper, Yellow Jasper, Pietersite, Wulfenite, Rhodochrosite, Larimar, Oregon Agate, Plume Agate, Purple Agate, Hematite, Dendritic Quartz, Polychrome, Ammonite Snail, Kunzite, Carnelian, Blue Calcite, Apatite, Serpentine, Ruby and Zoisite, Ruby Fuschite, Ruby and Kyanite, Ruby in Matrix, Deschutes Jasper, Starry Night, Emerald, Mookaite, Obsidian, Ametrine, Bloodstone, Apache Tears, Crazy Lace Agate, Crystal Ruby, Bumble Bee, Cats Eye Rutilated, Cats Eye Aquamarine, Tiffany Stone, Noreena Jasper, Picasso Jasper, Leopard Skin Jasper, Moss Agate, Snakeskin Agate, Rainforest Jasper, Dendritic Jasper, Pink Moonstone, Titanium Cobalt Blue Quartz, Vanadinite, Thunderegg, Ocean Jasper, Tanzanite, Blue Dalmatian Jasper, Snake River Black Agate, Pyrite, Tabasco, Fire Agate, Hibonite, actinolite, Phenakite, Ilmenite, also known as Manaccanite Ilmenite var. Iserine, Grandidierite

Балансиращ – Буферен талисман –Фосфат

Ние всички живеем в един свят на двойственост. Ден и нощ, горещо и студено, черно и бяло. Ние всички живеем в този свят, но имаме нужда от нашето пространство, от което се нуждаем от нашето време. Бавно и бързо, голямо и малко. Ние всички се нуждаем от баланс. Когато имате нужда от баланс, трябва да имате талисман Balancer. По време на трудни времена талисманът Balancer ще ви даде защита. С талисман Balancer ще възстановите много лесно хармонията в живота си. Повечето кристали Balancer са фосфати, получени от фосфорна киселина, която образува съединения, които буферират, балансират и неутрализират както киселините, така и основите.

Балансиращият често се нарича балансиращ, защото тюркоазът е най-често използваният буфер и неговият цвят със същото име е цветният лъч на баланса.

Балансът е отличен за възстановяване на естествения баланс в ситуации, които са станали нестабилни. Те могат да ви помогнат да възстановите равновесието в живота си. Равновесието е жизненоважна част от живота. Като хора всички ние се нуждаем от център, място на почивка, място на равновесие. Имаме страст; нуждаем се от почивка. Ние имаме растеж; нуждаем се от обновяване. Ние имаме общност; нуждаем се от пространство. Когато имаме прекалено много нещо, започваме да се нуждаем от някаква противоположност. Ние сме същества от средата. Искаме да сме мъдри, но искаме да научим отново. Искаме сила, но се нуждаем от помощ. Искаме разбиране, но се нуждаем от радост. Ние търсим визия, но искаме да се чудим. Искаме знания, но искаме понякога да се изненадаме.

Балансиращите са и камъни, които ни помагат да преминем през трудни времена. Те омекотяват удар и поправят нещата. Те са в състояние да ни предпазят от външни влияния, темпераментни шокове и да добавят някакво емоционално успокояване на усилията ни да се справим с ударите и натъртванията на живота. Кристали, които ни помагат в живота и изискванията ни.

Balancer Talisman. With Balancer talisman you will restore very easy the harmony in your life. Adamite, Agardite, Amblygonite, Annabergite, Apatite, Arrojadite, Arthurite, Atelestite, Beryllonite, Brazilianite, Campylite, Carminite, Carnotite, Cats eye apatite, Ceruleite, Chalcophyllite, Childrenite, Chinese turquoise, Chlorapatite, Chrysoberyl, Clinoclase, Cobalt bloom, Conichalcite, Cornetite, Creedite, Cuproadamite, Descloizite, Dufrenite, Duftite, Eosphorite, Erytrite, Flourapatite, Gormanite, Guanacoite, Zebradorite, Cacoxenite, Orbicular Jasper, Boulder Turquoise, Amazonite – Feldspars, Seraphinite, Chlorite, Jade and Clinochlore, Trolleite, Scolecite, Pink Mangano Calcite, Amber, Chlorite Phantom Quartz, Serpentine, Mimetite, Pyromorphite, Variscite, Larimar, Turquoise, Rhodonite, Cobalt Calcite Zaire, Vanadinite, Variscite, Covellite, Chatoyant Cat’s Eye, Triplite.  The Balancer are excellent at restoring the natural balance in situations that have become unstable. Crystals that help us our lives and the demands placed on them

Щит Талисман

Талисманите на щита са много мощни защитници. Този талисман ще ни пази от негативизъм. Енергията на талисмана ще блокира лошото влияние и ще позволи потока на положителна енергия. Ще създадете по-позитивен поглед към света. С талисман с щит вие ще придобиете callmness, приемане, щастие и благодарност за благословиите на живота. Кристали, които насърчават оптимизма и филтрират отрицателната енергия. Защитните кристали са рамки от силикати. оформени от триизмерни решетки от тетраедри на силикати, които много изглеждат и действат като филтър. Те поглъщат определени неща и позволяват на другите да преминат. Те защитават енергията, позволявайки на положителните заряди да текат и блокират отрицателните, когато се използват правилно и се подравняват. Фелдшпатите са обикновен щит и имат голямо разнообразие от приложения на кристали. Щитът е подобен на буферите, но има по-специфична употреба. Balancer са кристали за обща употреба, когато е необходимо да се постигне баланс в живота чрез буфериране на натиска. Щитът, от друга страна, се използва за запазване на негативната енергия от нас. Когато искаме помощ, за да видим най-доброто в другите, да дадем на другите полза от съмнението, да видим добрата страна на нещо, ние се нуждаем от Щит. В живота е твърде лесно да видиш чашата наполовина празна, детето като беден ученик, или съпругът като глупак. Щитът ни помага да видим чашата наполовина пълна, детето като любяща, доброжелателна млада дама и съпругът като отличен доставчик, посветен на семейството си. Щитът е доста широко разпространена и изобилна група минерали. Природата изглежда намира за необходимо да ги направи лесно достъпни. Това е случайно. Тяхната положителна енергия е важна за всички нас. Ние всички се нуждаем от помощ, за да видим красотата в живота, доброто в човечеството и славата, която е естествената Земя. Много усилия за постигане на това, което ни липсва, зависят от постоянния положителен поглед и способността да се види добротата в живота. Shield, особено тези с кристалната енергия на Hunter и Increaser, са отлични кристали за голямо разнообразие от усилия. Lapis lazuli, sodalite, и stilbite в частност са Enhancers със земната сила на Щит. Тези кристали са отлични за подобряване на живота на всички, като им дават повече положителна перспектива и им позволяват да оценят щедростта на тази Земя. Когато се намира в светло син цвят, лазуритът е превъзходен кристал за намиране на мир и спокойствие чрез приемане и наслаждение на земната щедрост.

Shield Talisman – A very powerful protectors to keep you safe from negativity. The energy of this talisman will block bad influence and will allow the flow of positive energy. You will create more positive look at the world. Sunstone, Scolecite, Lapis Lazuli, Pink Moonstone, Labradorite, Cats Eye Moonstone, Amazonite, Fire Moonstone, Sodalite, Fuschite Included Quartz Set, Pink Girasol, Crystals that promote optimism and filter out negative energy

 

Увеличаващо – Усилващ талисман. 

Всеки път, когато се нуждаете от нещо повече, трябва да увеличите талисмана. Увеличаващ талисман има отлична енергия, за да ви помогне да се подобрите. Да бъдеш по-добър в тичане, шофиране, плуване, учене, закон или отношения. Този талисман ще ви помогне да структурирате живота си за по-добро. Кристали, които увеличават живота ви, взаимоотношенията и способностите. градивен елемент. Увеличаващите са минерали и кристали, които се образуват в Изометричната кристална система. Те имат вътрешни кристални решетки на перфектна кубична симетрия и вътрешна хармония. Те образуват перфектни вътрешни блокове. Често тази вътрешна структура на равенство и перфектни прави ъгли създава кристали с еднакво съвършени външни форми: кубчета! Това са „градивни“ кристали. Тяхната вътрешна структура на блоковете изгражда перфектни кристални решетки, които могат да ни помогнат да съсредоточим усилията си върху изграждането на нашите успехи и да подобрим живота си. Докато системата „Търсач“ произвежда кристали и минерали, които помагат в ново начало, увеличаващият изометричната система ни помага в изграждането на нашите успехи и постижения. Много от тези кристали се използват за самоусъвършенстване. Както физически, така и психически, изглежда, че всички се опитваме да подобрим нещо. Искаме да можем да бягаме по-бързо, да скачаме по-високо, да стреляме по-точно, да обслужваме по-бързо тенис топка, или просто да тичаме по целия път до ъгъла. Искаме да бъдем по-търпеливи, по-добри или просто да се научим да бъдем по-внимателни. Когато „повече от нещо“ искате да използвате кристал „Увеличение“ в усилията си да го получите. Тази кристална система, чиято вътрешна структура е така перфектно подредена, също притежава енергията, от която се нуждаем, за да ни помогне да подредим живота си по по-подреден начин. Този кристален ред произвежда отлични талисмани на реда, правило, закон, постоянство, по-висши идеали, модели, прости връзки, приспособяване в социален ред, свързване, учене, постоянно нарастващо и логично действие.

Increaser Talisman

Increaser talisman has excelent energy to help you to improve yourself. To be better in running, driving, swimming, learning, law or relationships. This talisman will help you to structure your life for better. Stilbite, Fluorite, Spessartite Garnet, Lapis Lazuli, Lazurite, Calcite, and Pyrite, Sodalite, Peacock Ore, Garnet, Pyrite with Barite, Sphalerite with Quartz and Pyrite, Silver Pyrite, Sulfur, Almandine Garnet, Transvaal Jade, Emerald, Silver Ore, Green and Violet Fluorite, Fluorite and Mica, Blue John Fluorite, Diamond. Crystals that Increase your relationships and abilities. This crystal produces excellent talismans of order, rule, law, constancy, higher ideals, patterns, simple connections, fitting in a social order, linking, learning, growing consistently, and acting logically.

Пазител Талисман

Ако искате да защитите и пазите себе си, вашите вещи, имоти и хора, трябва да сте близо до вас. Капитанът на талисмана ще ви пази. Капитанът на талисмана ще ви пази във физически и духовен свят. Носете този талисман, за да се спасите от съмнение. Дръжте вашите вярвания и идеали защитени. Вярвайте в мечтите си, че това е начинът да бъдете пълноправен човек. Keeper – защита на вас, вашето семейство и вашите мечти. Когато имате нещо, което искате да защитите, използвайте кристал, който се образува в моноклинната система. Тези кристали на Keeper имат вътрешна структура, съставена от паралелограми. Паралелната структура на тяхната кристална решетка дава на тези кристали тяхната сила да ни защитават във физическия свят и в духовния свят. Пазителят на пазителя не разкрива вътрешната си сила. Тези камъни рядко, ако изобщо, образуват прозрачни кристали. Напротив, те крият силата си зад непрозрачна маска, скривайки силата, която притежават. Във физическия свят те са отлични помощници за защита на вашите близки, вашите вещи и вашата физическа сигурност. Те са много полезни за защита на жилища и жилища, имущество и ценности. Ако сте оценили притежанията, които искате да пазите и пазите, използвайте кристал Keeper. Те са полезни и за пътуващите и приключенията, за да вземат със себе си пътуванията си като застраховка срещу вреда. Те са полезни за аварийни работници, войници, моряци и летец при изпълнение на опасните им задължения. В духовния свят кристалите на Пазителя имат няколко специални употреби. Те първо служат, за да пазят убежденията ви от съмнение. Всеки в един момент започва да се съмнява в някои от най-ценните си вярвания. Това съмнение може да расте и да повлияе на живота ни. Кристалът-пазител може да ви помогне да запазите истинността на вашите идеали и вярвания. Кристалите на Keeper могат да предпазят и вашите духове. Ако очаквате опитно и трудно, дори стресиращо бъдеще, един пазител може да окаже голямо влияние върху усилията ви да поддържате настроението, чувството си за хумор и уважението към другите. Минералите, които се образуват в тази моноклинна система, също са известни като притежателите на сънищата. Те често изглеждат като мътна повърхност, сякаш под повърхността има нещо скрито от нашия поглед. Това най-добре се наблюдава в Лунния камък. Този камък, като притежател на мечта, е особено мощен минерал, когато се използва, за да ви помогне да фокусирате енергията си, за да задържите мечтите си.

Keeper Talisman If you want to protect and guard yourself, your possessions, Keeper talisman will guard you in physical as well in spiritual world. Believe in your dreams that is the way to be complete person. Azurite, Okenite, Zebradorite, Preseli Bluestone, Lepidolite, Malachite, Petalite, Unakite – Red Jasper and Epidote, Howlite, Azurite and Malachite, Nuummite, Jade, Lithium, Rose Mica, Axinite, Morganite, Azurite Sun, Milpillas Azurite, Cats Eye Moonstone, Tangerine Agate, Vivianite, Moss Agate, Montana Agate, Seraphinite, Apophyllite, Black Onyx, Trolleite, Scolecite, Cinabrite, Black Jade, Red Malachite, Idocrase, Charoite, Ankara Stick Agate, Atlantisite, Epidote, Ghost Jade, Charoite, Purple Lepidolite, Kunzite, Serpentine, Fire Moonstone, Snakeskin Agate, Oregon Jade, K2, Blue Onyx, Pink Moonstone, Yellow Onyx, Golden Onyx, Sardonyx, Selenite, Tabasco, Rutilated Red Epidote in Smoky Quartz, Celestite, Moonstone – Feldspars, Triplite, Aegirine, Gageite. Keeper – protecting you, your family, and your dreams. When you have something you want to protect use a crystal that forms in the monoclinic system They first serve to guard your beliefs against doubt.

Броня Талисман

Ние всички живеем в света на опасности. Инциденти, болести, конфликти и черни котки наоколо. Всичко, от което се нуждаем, е да се справим с тези нещастия и да имаме добра среда. Тук идва талисманът на Armor. Броня талисманът е много фокусиран, за да запази околната среда безопасна от нежелани събития. Броня защитава от нежеланите елементи на живота. С вътрешната форма на трапеция, структура без правилни ъгли, триклинната кристална структура дава кристална сила във всички посоки, позволявайки му да осигурява бариери за атака от всички посоки едновременно. Тези кристали на Броня са много ефективни амулети за защита от нещастията на този свят. Това може да бъде опасен свят. Болести, войни, глад, разбито сърце, злополуки и всякакви нещастия могат да ни очакват. Корабът основател, колите катастрофа, грип се разпространява. Кристалите Armor са полезни, когато искате да се предпазите от такива злополуки. Те могат да ви помогнат в усилията ви да предотвратите злополуки и да се пазите от вреда. Минералите, които се образуват в триклинната, бариерна кристална структура, са истинските кристали за защита. Кристалите на Armor са подобни на кристалите на Guardian; разликата е фокусът. Пазителят са кристали, които ви помагат да се съсредоточите върху защитата на нещо, което цените – вътрешен фокус по начин.

За разлика от това, кристалите на Armor са фокусирани отвън – върху запазването на специфични нежелани среди. Много усилия могат да бъдат успешни при използването на един или друг тип талисман. Можем да използваме кристал „Пазител“, за да пазим здравето си, или специфичен кристал за броня, за да запазим определено заболяване. Изборът е индивидуален, който зависи най-вече от фокуса на конкретна нужда или желание. Често тези кристали се използват заедно Въпреки това, дори и сами, кристалите на Armor имат невероятни способности да ни помогнат да се съсредоточим и усилим усилията си да запазим нежеланите елементи от живота си. Една особено мощна броня, тюркоаз, има дълга история на успех като защитен талисман. Културата на индианците отдавна е признала силата на този минерал и все още я използва широко, за да защити себе си и начина си на живот.

Armor Talisman We need to keep away misfortunes from us and to have good environment. Armor talisman is very focused to keep your environment safe from undesirable events. Okenite, Labradorite – Feldspar, Turquoise, Axinite, Cats Eye Moonstone, Indian Sunset Turquoise, Boulder Rhodonite, Kyanite, Amazonite – Feldspar, Fire Moonstone, Pink Moonstone, Sunstone, Blue and Green Kyanite, Danburite, Pectolite, Andasine. Armor crystals are very effective amulets for defending yourself from the misfortunes of this world. It can be a dangerous world. The Armor crystals are useful when you want to protect yourself from misadventures.

Облекчаващ – Освобождаващ Талисман

Някои хора имат проблеми. Някои от тях са физически, някои са психически, други са духовни. Случва се на всички нас да се разболеем, да се чувстваме депресирани, да се чувстваме притеснени или уморени. Чувствата като съмнение, безпокойство или страх могат да дойдат по всяко време. Можем да се отървем от тях. Използването Освобождаващ талисман ще ви помогне да се отървете от нещастен живот и да възстановите баланса и щастието в живота си. Този талисман ще излекува болката и дискомфорта и ще разсее негативното влияние около вас. Лечебните кристали ви помагат да се освободите от нежеланите елементи от живота си. Понякога в живота ви трябва да се отървете от нещата, които имате, но вече не искате. Искате да се отървете от болки, болести, тревоги и множество неприятни чувства. За тези нужди са необходими талисманите за отстраняване, които се образуват в орторомбичната система. Тези „диамантени“ вътрешни кристални подредби са подобни на кубичната система, но имат една удължена ос. Те често се появяват като множество кристали с форма на диамант като множество стрелки или пирамиди – диамантената форма на кристалната им решетка действа като радиатор с остри точки, от които енергията може да тече лесно навън. Този външен поток от енергия може да носи със себе си нежелани елементи в живота ви. Физически, Освобождаващ са добър избор, когато искате да избавите живота си от болка, дискомфорт, нараняване, болест или болест. Необходимо е обаче внимание. Не забравяйте, че кристалите имат способността да фокусират и увеличават силата ви. Те не са магически скали. Потърсете професионални медицински съвети за физически заболявания. Помощта са много полезни талисмани за умствени и духовни проблеми. Всички ние имаме проблеми. Някои са физически, някои духовни. Със сигурност животът ни ще бъде по-приятен и по-продуктивен, ако можем да се отървем от тях. Тревога, безпокойство, страх и съмнение могат буквално да ни осакатят и да направят живота ни нещастен. Отново, за сериозни психични разстройства се изисква грижата на лицензиран специалист.

Освобождаващ е известен и като Възстановител. Тези кристали се използват, за да поставят нещата отново надясно, след като са извън баланса. Ако сте били щастливи, тогава сте били поразени от съмнение, тези кристали ви помагат да се съсредоточите и да увеличите своята енергия, за да се освободите от съмнението и да възстановите своето щастие. Ако сте имали страхотна работа, след това сте я загубили по някаква причина, тези кристали и минерали могат да ви помогнат да възстановите живота си като продуктивен член на работната общност.

Remedy Talisman Using Remedy talisman will support you to get rid of missfortunate life and to restore the balance and happiness in your life. Celestine, Aragonite, Septarian Flame, Nuummite, Prehnite, Silver Topaz, Cavansite, Poldervaartite, Cerussite, Blue Barite, Hemimorphite, Calcite, Chrysocolla, Variscite, Dumortierite, Red Topaz, Orange Topaz, Green Copper Chrysocolla, Blue Topaz , Malachite, and Azurite, Shattuckite, Chrysocolla with Malachite, Prehnite and Epidote, Shattuckite with Chrysocolla and Dioptase, Isua, Fire Quartz, Septarian, Nuummite, Silver Topaz, Cavansite, Stibnite, Topaz, Blue Barite, Prehnite with Rutile, Bronzite, Pearl, Angelite, Malachite and Azurite, Iolite, Chiastolite, Chrysoberyl – Alexandrite, Danburite, Celestite, Sulfur, Staurolite, Anhydrite, Olivine variety: Peridot, Olmiite. This is the largest symmetry class next to the monoclinic prismatic class in terms of the number of minerals represented in it such as the members of the Barite Group as well sulfur, staurolite, olivine, andalusite, members of the Aragonite Group, marcasite, topaz, brookite, enstatite, sillimanite, zoisite, adamite, danburite, cordierite, wavellite, grandidierite, Scorodite, Goethite, Limonite. Remedy crystals help you rid yourself of undesired elements of your life. These crystals are used to put things back right again after they are out of balance.

Enchanter – Hunter

Магьосник – Атрактор Талисман

Има поговорка: Внимавай какво си пожелаваш. Това се случва, когато използвате талисман на Магьосник – Атрактор. Вашите желания могат да се сбъднат всеки момент. Всичко, което търсите, ви търси. Вселената ти се усмихва. Когато започнете с талисман на Магьосник, веднага ще разпознаете кое е чудото ви. Магьосникът има вътрешна структура, изградена върху правоъгълника, който често се проявява чрез производство на минерали с повърхностен блясък, който сякаш улавя очите ви и ви привлича към кристала или дори с грубия минерален образец. Тези кристали като циркон се открояват и се забелязват от играта на светлината над повърхността им. Тези кристали са перфектни, когато целта ви е да привлечете някого или нещо към вас. Кристали, които ни помагат да постигнем това, което търсим. Магьосникът ви помага да се концентрирате върху привлекателността си, така че това, което търсите, всъщност ще ви търси. Придобиването на признание, спечелването на приятели или привличането на богатство са всички нужди, които Атракторите могат да ви помогнат да изпълните. Използван в комбинация със Seekers, талисманите на Атрактор могат да ви осигурят много силна и фокусирана енергия. Имайте предвид обаче, че Чародейката изглежда има пасивна енергия, като магнит. Когато нищо не е наблизо, за да се привлече, енергията на магнит изглежда е изчезнала. То е само енергизирано, когато нещо се привлича. Тогава внезапно се вижда силата на магнита. Също така, Магьосникът изглежда има елемент на изчакване към тяхната енергия. Ако нищо не дойде, Атракторът не изглежда да има много сила. Ето защо те се използват с Хънтър. Хънтърът ни помага да се измъкнем и да намерим това, от което се нуждаем. След това може да се приложи захранващото устройство. Избягвайте да разчитате само на Enchanter. Може някой ден да получиш това, което желаеш, но може да се чака много дълго.

Enchanter Talisman Everything what you are looking for is looking for you. When you cary Enchanter talisman you will instantly recognize which miracle is yours. Rutilated Quartz, Strawberry Rutilated Quartz, Idocrase, Golden Rutile, Zircon, Wulfenite, Rutile with Hematite, Chalcopyrite on Quartz, Cats Eye Rutilated Quartz, Scapolite, Rutile, Anatase, Vesuvianite, Narsarsukite, Autunite, Xenotime, Zeunerite, Wardite, Apophyllite, Wulfenite, Tugtupite, Thorite, Stolcite.

Gaining recognition, winning friends, or attracting wealth are all needs that Enchanter can help you fulfill.

Enchanter – Hunter

Стабилизиращи талисмани

Всички ние имаме мечти. Ние мечтаем за голяма къща, мечтаем за бърза кола, мечтаем за прекрасна съпруга или съпруг, мечтаем за пари, за любов, за деца, за здраве. Ние мечтаем за всичко. След като постигнем мечтата си и искаме да я задържим колкото е възможно по-дълго, трябва да имаме талисман за стабилизатори. С талисман Stabilizer ефективно ще поддържате това състояние, което се постига. Стабилизиращият талисман е полезен в усилията за стабилизиране на ситуацията. Това ще ви даде солидност и ще добавите постоянство. Кристалите, които ни помагат да направим постоянно това, което сме построили. Стабилизаторът е клас минерали, които включват сулфатите, които са кристали, които са резултат от действието на сярната киселина. Сярната киселина е много плътна, много стабилна течност. Това са най-мощните кристали, когато има нужда от укрепване на връзка или нов навик. Те се използват за добавяне на постоянство към всичко, което е временно. Всички кристали от класа на стабилизаторите споделят тази способност за втвърдяване и добавяне на трайност. Тези кристали често се използват след Промяната или Създателя. Кристалите на стабилизатора са особено полезни в усилията за стабилизиране на ситуацията. За някой, който най-накрая е постигнал желаното състояние, използването на стабилизатор ще му помогне да запази това състояние. Те са много полезни за хора, които са диети ефективно и не искат да си възвърнат теглото. Те са полезни за хора, които са установили връзка и сега искат тя да стане постоянна. Ако някой най-накрая е придобил славата, богатството или връзката на неговите или нейните мечти, тогава трябва да се използва стабилизатор, за да се гарантира, че славата не е мимолетна, че богатството не се разсейва, или че връзката не кисел. Стабилизаторът с червеното, червеното и оранжевите лъчи на влиянието като крокоит, шеелит и вълфенил са много полезни в усилията да се задържи радостта, силата и страстта в живота ни. Златният барит е отличен, за да ни помогне да задържим финансовото си богатство или да се придържаме към нашия ентусиазъм за проект.

Stabilizer Talisman All of us we have dreams. We dream for big house, we dream for fast car, we dream for splendid wife or husband, we dream for money, for love, for children, for health. We dream for everything. Once we achieve our dream and we want to keep it as long as possible we need Stabilizer talisman. Crocoite, Blue Barite, Wulfenite, Chalcanihite, Angelite, Celestite, Cryolite, White – pure gypsum. Crystals that help us make permanent that which we have built.

Акорд – Хармонизиращ Талисман

Ако търсите хармонични отношения или търсите разбиране и сътрудничество, талисманът на Accord е правилният за вас. Талисман за насърчаване на мира и хармонията в семейството. Accord talisman ще ви помогне да изгладите всички трудности, за да намерите спокоен изход в ситуация, в която има различни мнения. Кристали, които насърчават хармонията и разбирането в групи. Съгласието, наречено верижни и лентови силикати в научни списания, съдържат силикатни тетраедри, свързани заедно в дълга верига. Те разпределят властта по балансиран, дългосрочен начин, насърчавайки хармонията. За усилията, насочени към изглаждане на пътя чрез трудности или подпомагане на хармонични отношения в една по-голяма група, като например разширено семейство, тогава Хармонизаторът е отличен избор. Jade има дълга традиция да насърчава хармонията. Разбира се, част от неговата сила идва от нейната кристална енергийна структура, но много от нея идва и от земната сила като хармонизатор. Китайците в частност са признали тази присъща сила в нефрит. Те са го използвали в продължение на векове за много усилия, които включват насърчаване на мирно приемане на ситуации и прекратяване на триенето между воюващи страни. Джейд често е талисманът на мира. Неговата кристална структура, нейната земна сила и зеленият лъч осигуряват мощна комбинация за осигуряване на дългосрочно взаимно разбиране и сътрудничество. Кунцит и родонитите също са ценни талисмани от този клас. И двете са мощни споразумения. Кунците често са светло червен цвят и неговите употреби се фокусират предимно върху подобряване на личните взаимоотношения между половете. Родонитът обикновено е тъмночервен или червен. Като споразумение, то се използва за коригиране на погрешни схващания или за защита на хората от трикове или измами. Използвайте родонитните хармонизатори, за да видите зад маските, които носят други хора.

Accord Talisman

Accord talisman will help you promoting peace and harmony, to find a best exit in a situation where there are different opinions. Hiddenite, Black Jade, Aura Stone, Rhodonite, Nuummite, Preseli Bluestone, Cinabrite, Howlite, Charoite, Diopside, Bronzite, Oregon Jade, Larimar, Kunzite, Jade, Northosite, Isua, Thorite. Crystals that promote understanding in groups They distribute harmony.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1ви Септемри 2023 година – орновяване:

Отново среща с един човек… среща като всяка друга…

Срещата е с човек който цяла Българи познава като организатор на кулинарния фестивал Пъстра трапеза на гости на моя град. Човек който създаде инициативата Пазител на традицията. Човек който е зад инициативата Рецептите на баба – национален конкурс за детски рисунки на кулинарна тема. Шеф Иванов, както го знаят много хора, човек който от няколко години представи и друга своя идея наречена Елементи с Васко.

Срещата сега е за една от основните посоки в които Васко твори в момента.

Рожден ден накити за всеки човек. Много хора вече с радост могат да кажат „И аз имам талисман от Васко“. Всеки един от тях знае защо това е специален момент. Всеки един от тях знае, какво се е случило след като техните лични рождени камъни са приложени в живота и ежедневието.

„всеки човек има рожден ден, а всеки ден има камък“ така започват едни от видео разказите за всеки рожден ден камък, които Васко има публикувани в нета. Има такива разкази и в инстаграм и в ютуб, а всички негови приятели получават тези видеа като поздрав.

От колко време се интересуваш от кристали и менерали?

Камъните ме привличат още от ученическите години. След като започнах работа на 15 години и имах приходи си купувах ахати от минерал сувенир, преди революцията…

Сега вече имам камъни, кристали, минерали и образци от България и почти цял свят..

Все повече и повече вървя в посока да помагам на всеки който иска да въведе с разбиране тези помощници в живота си. По този начин се появяват и материализират много причудливи накити. Комбинации от камъни кристали и минерали.

Има отдавна готови видеа за всеки рожден ден – 360 разказа в ютуб, и 365 кратки видеа в инстаграм, във всеки от тях има комбиниране на линкове едно към друго, както и на снимка на минерала или кристала във фейсбук. Това улеснява намирането на информация.

Вярно ли е че тези неща които правиш са неповторими

Да.

Всеки накит е съвършено неповторим по много причини. Една от тях е че всеки камък е неповторим. А когато има комбинация от камъни – тогава вече е невъзможно да се повтори този накит. Другото е че ги изработвам на ръка. Това е друга гаранция че изделието е неповторимо. Всички те се раждат по различен начин, както те си искат. Аз просто имам щастието да съм там когато се появят на този свят.

Какви теми използваш в това творчество?

Теми много

Тема е всеки цвят, тема е всеки човек с неговите лични рождени камъни, тема е всяка емоция, тема е всяка мисъл и всяко чувство, тема е всяка емоция и желание.

Сега правя един накит който е на тема Високо вибрационни камъни. В него има 23 кристала и минерали, като само няколко не са в в списъка за високо вибрационни камъни, но са много специални.

Всички които гледат видеата за камъните знаят че имам много любими камъни. Така че това е комбинация на тема високи вибрации с малка част от тези камъни.

Вярно ли е че и в тази тема търсиш популяризиране чрез рекордите на Гинес“

Да. Проучвам в направление Изкуство и Занаяти, какво може да се направи в тази посока. Има много неща с камъни и кристали, които вече са поставени като рекорди. Факт е че тази в която съм аз е  тема по- специфична, аз използвам и съчетавам скъпоценни и полускъпоценни и цветни камъни – както се наричат. Използвам ги в комбинация и с много специално насочено предназначение.  А имено – рожден ден – личен накит за всеки човек

Как се прави рожден ден накит и ли талисман?

Да кажа че има няколко основни момента:

Първо – коя е датата на човека. Трябва да има точна информация на дата, час, място на раждане.

Второ – създаване на профил – с неговите лични рождени камъни

Трето – избор за конкретния момент на камъни за него

Четвърто – определен бюджет с който да се оперира за да може да се започне проект

Пето – обсъждане на визия на проекта

Щесто – изработване на накит с включване на рождените камъни на човека

Може би това са основните стъпки.

Какво струва един такъв накит“

Може да струва различно – зависи какви и колко камъни им в него. Логично е накит с няколко камъка или с един, което рядко ми се случва да правя да е с една цена, като логично е накит с 15-20 или повече камъни да има своята конкретно за проекта цена.

Имам накити с 15, 20 и повече камъни. Имам и такива с 2 или три и няколко. За всеки който иска накит в един камък, може да си намери и по магазините, има достатъчно разнообразие. Има и много творци които правят накити, всеки може да си поръча от където си иска. Аз обаче правя неща, които са конкретно за всеки човек, лично за него. С неговите лични рождени камъни. Специални персонални и неповторими. Като човека сам по себе си.

За колко време се изработва един накит?

И това както и цената е условно и променливо, може да са седмици или дни. Зависи какво има като проект. Колкото и да е времето, чакането винаги си заслужава.

Защо правиш това което правиш

Това което правя е започнало от мен. От моето желание да съм по-здрав. Разбира се аз като човек, който се занимава с хранене и консултации на тази тема под различни формати, знам че има много фактори които определят здравословния начин на живот.

Камъните са важна част от този процес. И е добре да се споделят нещата.

https://www.facebook.com/F2minerAlls/photos

https://www.facebook.com/F2minerAlls/reels/

https://youtu.be/WsJAW7d2fMw

https://www.facebook.com/photo/?fbid=562758582500076&set=a.562461449196456

линкове към социални мрежи.

Каква ти е идеята за рекордите на Гинес

Например сега завършвам един Талисман – Енергиен кондензатор – както ги наричам.

Той е с много високо вибрационни кристали и минерали –

 1. черен
 2. .перидот
 3. .молдавит
 4. .жълт скаполит
 5. .топаз син
 6. .апатит
 7. .хердерит
 8. .диаспор
 9. .грандидиерит
 10. .тифани
 11. .чароит
 12. родохрозит
 13. .танзанит
 14. натролит бг
 15. .черен турмалин бг
 16. кианит
 17. аксинит
 18. данбурит
 19. цитрин
 20. титанит
 21. .диамант
 22. бял сапфир.
 23. диамант

този талисман е част от проекта за рекордите на Гинес

има ли значение броя на камъните в един Талисман/

Да. Тук в този са 23 – 23 са защото 23 е много положителна вибрация като число. И 24 и 25 са с положителна вибрация, така че трябваше да реша – коя ми харесва повече.  Избрах 23 в този случай.

Когато става дума за вибрации и числа,  каква е вибрацията на твоето име, защото от известно време си с нов псевдоним

Така е, от няколко години използвам Васко като име в общ план. Това има история и обяснение, както и отново избор на вибрация, която числата и името дават. Преди време използвах Ивитал. Шеф Иванов също е нещо подобно в този смисъл.

Много хора искат да имат и те – Личен рожден ден талисман за себе си – къде може да те намерят?

Много е лесно човек да се свърже с мен в социалните мрежи

https://www.facebook.com/F2minerAlls

https://www.instagram.com/f2mineral/

или по електронна поща:

ivanov.penio@gmail.com

https://www.facebook.com/F2minerAlls

ElementS – Crystal Essence

https://urbantalisman.simdif.com/