Политика за защита на лични данни

В качеството си на администратор на лични данни Фондация Пазител на традицията – Пазителите отговаря на всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за провеждането на инициативите си, и ги пази отговорно и законосъобразно. Фондация  Пазител на традицията – Пазителите със седалище; […]