Модел декларация за лични данни 2024 г. Рецептите на баба

Декларация – Модел -2024

Фондация „Пазител на традицията – Пазителите”

info@pazitelnatradiciite.com                                                                               https://pazitelnatradiciite.com/

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният родител/настойник:

 

……….Пеньо Пенев Пенев…………………………………………………………………………………………….

(трите имена на родител/настойник)

 

 

Заявявам, че съм СЪГЛАСЕН/НА сина ми/дъщеря ми/ученик

 

……….Йорданка Пенева Пенева ……………………………………………………………………………………

(трите имена на детето/ученика)

 

група/клас…5……градина/училище/читалище……ОУ Родина………………………………………

възраст…….11…………тел:…….0878-477469……………………………………………………………….

адрес:….с.Бяла река, п.к. 4285, общ. Първомай, ул. 5та, № 25………………………………………..

e-mail:…pazitelite11@gmail.com…………………………………………………………………….

да участва в Националния конкурс за детска рисунка, литературна творба и автентична регионална рецепта на кулинарна тематика „Рецептите на баба“, провеждащ се в периода 15 януари 2024 г. – 19 февруари 2024 г., организиран от Фондация „Пазител на традицията – Пазителите“.

 

Декларирам, че доброволно предоставям на Фондация „Пазител на традицията – Пазителите“ личните данни в настоящата декларация по смисъла на Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и Закон за закрила на детето.

Личните данни в настоящата декларация се събират и обработват само и единствено за целите на горепосочения конкурс. При класиране на участниците в конкурса, на електронната и интернет/фейсбук страниците на „Пазител на традицията“ и „Рецептите на баба“ ще бъдат публикувани само двете имена на участника.

Уведомен/а съм, че е възможно снимки и видеозаписи, включващи участници в конкурса, както и техни творби, да бъдат публикувани с нетърговска цел в електронни и печатни медии. Всички права на участниците, относно събиране, съхранение и обработка на личните им данни могат да бъдат реализирани по реда на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., на email: pazitelite11@gmail.com

Уведомен/а съм, че при отказ да предоставя личните данни, изискуеми по тази декларация, няма да бъде възможно детето ми да участва в настоящия конкурс, и екипът на Националния конкурс за рисунка, литературна творба и автентична регионална рецепта на кулинарна тематика „Рецептите на баба“ няма да бъде в състояние да се свързва повече с мен, поради отказа ми да бъдат обработвани мои лични данни/лични данни на детето ми.

 

Дата……..18.02.2024……………..                 Подпис на родител/настойник:……..

ПОДПИС…………….

 

Posted in Блог.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *