Рецептите на баба 2022

Регламент на Националния конкурс за детска рисунка, литературна творба и автентична регионална рецепта на кулинарна тема

„Рецептите на баба“

Конкурсът за детска рисунка, литературна творба и автентична регионална рецепта на кулинарна тема „Рецептите на баба“ 2022 г. има национален статут. Той се организира от Фондация “Пазител на традицията – Пазителите“ в партньорство с Национален дворец на децата. Включва се в  Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците (НКИИ) на Министерството на образованието и науката (МОН) и в календара с предстоящи конкурси за 2021/2022 г. на Национален дворец на децата – гр. София. 

За участие в конкурса се приемат индивидуални творби – рисунки, литературни творби и автентични регионални рецепти, отговарящи на поставената тема: „Рецептите на баба”. 

В конкурса участват деца до 14-годишна възраст, които се разпределят в три възрастови групи (до 7 години, 8-10 год. и 11-14 год. включително). Няма ограничение за броя на творбите, с които едно дете може да участва.

Конкурсът стартира с публикуването на обява за участие на сайта на Фондация „Пазител на традицията – Пазителите“ https://pazitelnatradiciite.com/ и на страницата на конкурса във Фейсбук – „Рецептите на баба” https://www.facebook.com/receptitenabababg , Покана за участие в конкурса се разпространява чрез регионалните инспекторати по образование, медиите и в социалните мрежи. 

Творбите за участие следва да се изпращат по пощата или чрез куриерска фирма до адрес: с. Бяла Река 4285, община Първомай, област Пловдив, ул. „5-та“ № 25 – VASKO (Пеньо Иванов). 

За 2022 г. събирането на творбите за конкурса „Рецептите на баба” започва на 15 януари и приключва на 27 март. За творби, изпратени по пощата, важи пощенското клеймо на пратката. 

Всяка от изпратените рисунки и/или литературни творби и/или автентични регионални рецепти трябва да бъде придружена от ясно изписани: име и фамилия на участника, възраст, детска градина, училищно заведение или извънкласно звено, град/село, област, точен адрес (улица, номер, блок/вход и т.н.), ръководител, телефон за връзка, email. Всяка от изпратените творби следва да бъде придружена от подписана Декларация за съгласие за обработка на личните данни на участниците, неразделна част от настоящия Регламент.

Само творби, които отговарят на изискванията в Регламента, ще бъдат оценявани от журито на конкурса. 

След оценка на творбите от жури резултатите ще бъдат публикувани на сайта на Фондация „Пазител на традицията – Пазителите“ https://pazitelnatradiciite.com/ и на страницата на конкурса във Фейсбук – „Рецептите на баба” https://www.facebook.com/receptitenabababg – ще бъдат публикувани имената на наградените автори, възрастова група, детска градина, училищно заведение или извънкласно звено, от която са изпратени и името на преподавателя. Всички участници в конкурса получават грамоти за участие. Творбите – финалисти съставят пътуваща изложба, която придружава националния кулинарен фестивал „Пъстра трапеза на гости на моя град” в населените места, на които гостува. Рисунката, отличена с голямата награда, става плакат на фестивала за настоящата година. Всички изпратени творби се публикуват на страницата на конкурса във Фейсбук след приключване на конкурса. Творби с изписани лични данни на лицето на рисунката не се публикуват. Имената и адресите, както и останалите необходими данни, следва да се надписват на гърба на творбата. Грамоти и награди се изпращат с куриер или по поща до съответните детска градина, учебно заведение, извънкласно звено или домашен адрес на участника (когато са посочени точни адрес, име и телефон за връзка), за сметка на получателя във възможно най-кратки срокове след обявяване на резултатите, ако не е уговорен друг начин за получаването им.

С изпращането на творбите, ръководителите /настойниците/ на децата и техните преподаватели се съгласяват с условията за участие в настоящия регламент и начина на провеждане на конкурса, като дават съгласието си за публикуване на творбите и включването им в изложби и други публични мероприятия. Изпратените рисунки, литературни творби и автентични регионални рецепти остават в архив и в полза на организатора и не се връщат.

Условия за участие:

За детски рисунки:

Рисунки с размер 35×50 см – без паспарту.

Няма ограничения в техниките на рисуване и използваните материали, като журито няма да взима предвид рисунки с апликации, колажи или оцветяване на готови шаблони. Не се оценяват творби, които не са по темата или възрастта на техния автор е по-голяма от 14 години. В конкурса участват само рисунки, а не предмети на приложното творчество. Насърчава се изпращането на оригинални авторски творби, не се толерира изпращането на копия на творби от предходни издания на конкурса.

Всяка творба следва да съдържа следната информация: На гърба на всяка рисунка се изписват трите имена на автора, възраст към момента на изпращане на творбата, детска градина, училищно заведение или извънкласно звено, населено място, учител или ръководител, ако рисунките се изпращат от преподавателя. Данни за контакт – електронен адрес, телефон на преподавателя. Групово изпратените творби, трябва да се придружават от опис, съдържащ имената на авторите и броя на творбите, с които участва, както и данни за контакт с ръководителя. Данните се изписват подробно на гърба на всяка рисунка или на залепен етикет. Непълни данни и данни, закачени с кламер или само на първата от няколко поредни творби пораждат рискове от объркване, за което организаторите не поемат отговорност.

Ако творбите са изпратени индивидуално – данни за връзка с родителя /настойника/ и точен домашен адрес.

За литературните творби и автентичните регионални рецепти:

В посочените три възрастови групи (до 7 години, 8-10 год. и 11-14 год. включително) са и участниците в направленията „Литературна творба“ и „Автентична регионална рецепта“.

В конкурса участват литературни творби и автентични кулинарни рецепти на деца до 14 годишна възраст включително, без ограничение за литературния жанр и броя им. Не се считат за литературна творба рецепти за приготвяне на ястия. Рецептите за категория „Автентична регионална рецепта“ следва да отговарят на характеристиките на заданието като се посочат регион и населено място на рецептата, източник на рецептата (баба, дядо, съседи, близки, роднини), пълно описание на съдържанието на продуктите, на технологията на приготвяне на рецептата и по възможност снимка на ястието. Автентичните регионални рецепти се изпращат по образец на приложената към настоящия Регламент бланка, налична и на сайта на Фондация „Пазител на традицията – Пазителите“ https://pazitelnatradiciite.com/. Написаните на бланките рецепти се изпращат по електронна поща на електронен адрес (email): pazitelite11@gmail.com

Литературните творби следва да бъдат изпратени в текстови формат на имейл адрес: pazitelite11@gmail.com

За приети за участие литературни творби и автентични регионални рецепти, се считат такива, за които е получена обратна връзка за получаването им на електронния адрес, от който са изпратени. При неполучаване на обратна връзка, участниците следва да се свържат с организаторите за получаване на необходимото потвърждение.

Литературните творби и автентичните кулинарни рецепти трябва да бъдат придружени от данни на участника – трите имена, възраст към датата на изпращане, населено място, детска градина, учебно заведение или извънкласно звено и ръководител. Информация за контакт с преподавателя или родителя на детето – електронен адрес, телефон, домашен адрес.

Всички творби, участвали в конкурса, остават в архив на Фондация „Пазител на традицията – Пазителите“, като могат да бъдат използвани за организиране на изложби или за благотворителни цели. Рисунките, литературните творби и автентичните регионални рецепти могат да бъдат публикувани в печатни издания и интернет пространството, като се посочи името на техния автор. Не се разпространяват лични данни на участниците, освен предвиденото оповестяване на отличените участници.

Снимки от церемонията, при провеждането на такава, за награждаване могат да бъдат разпространявани в медиите и интернет, с цел популяризиране на конкурса и резултатите от класирането.

Въпроси, относно конкурса могат да се отправят на електронен адрес: pazitelite11@gmail.com или на телефон 0878477469.

С уважение,

VASKO – Пеньо Иванов

https://pazitelnatradiciite.com/?p=1902 – Бланка за рецепти.

Posted in Блог.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *